СОЛ

 

Около Бургас има 3 езера (Мандренско, Вая, Атанасовско) и 1 море (Черно море). Макар че са толкова близо разположени едно до друго, те всички са уникални като характер и екология, а водите им са с различна соленост. Взех вода от всеки един от тези 4 водни басейни и оставих водата да рисува по свой начин - правейки акварели от ръжда по 4 метални платна. Всяко платно се получи различно от останалите - и като краен резултат и като процес във времето. Също както водата “рисува” в природата - с различни четки и бои, различни структури и пейзажи.

 

 

Водата е едно цяло и едновременно с това отделни обеми с различни свойства,

Водите циркулират, преливат се и преминават граници, в други водни басейни с други истории.

Водата носи солта, водата изтрива солта...

Водата едновременно тече, прелива се и се смесва, а в същото време дефинира граници.

Водата всичко запомня, водата всичко изтрива...

 

 

снимки: Мариана Сърбова, Димитър Трайчев