СОЛ II

изложба

участие на Фестивал на солта 2014, Черноморски солници, Бургас

 

СОЛ 1 - ВОДИ:

Около Бургас има 3 езера (Мандренско, Вая, Атанасовско) и 1 море (Черно море). Макар че са толкова близо разположени едно до друго, те всички са уникални като характер и екология, а водите им са с различна соленост. Взех вода от всеки един от тези 4 водни басейни и оставих водата да рисува по свой начин - правейки акварели от ръжда по 4 метални платна. Всяко платно се получи различно от останалите - и като краен резултат и като процес във времето. Също както водата “рисува” в природата - с различни четки и бои, различни структури и пейзажи.

 

СОЛ 2 - СЛЕДИ:

Платната са създадени със сол, вместо с бои. Взета директно от водните басейни, разтворена или кристална, солта оставя видими следи върху платната. Ние сме солени същества... живеем в свят, пълен със соли, живеем живот с вкус на сол, търсим солта на живота...

Ние сме солени същества...

Търсим сол в храната си,
Плачем със солени сълзи,
Самите ние имаме солен вкус,
Оставяме сол по дрехите си
с всяко наше усилие.
Ние сме солени същества...
Кръвта ни съдържа огромно количество соли - 
ние сме малки океани.
Солите в нас ни контролират изцяло!
Солта ни е и вкусна... и ни горчи...
и ни е в повече понякога.
Казват, че солта може да убива...
Но не можем да си представим живота без сол.
Ние сме солени същества...

 

СОЛ 3 - ГРАНИЦИ:

Водата е едно цяло и едновременно с това отделни обеми с различни свойства, Водите циркулират, преливат се и преминават граници, в други водни басейни с други истории. Водата носи солта, водата изтрива солта... Водата едновременно тече, прелива се и се смесва, а в същото време дефинира граници. Водата всичко запомня, водата всичко изтрива...