http://horizonti.marspaces.com/

Това е една история за хоризонти - без видимо начало и край. Това не е метеорологична статистика за вълнението на морето, а лично преживяване на ежедневието, наблюдение върху вълновата природа на света и мислите.
Хоризонтът като линия, която визуално съшива реалности. Не само небето и земята. Хоризонтът като отвор на кладенец, в който няма как да погледнеш. Там всички събития са възможни, защото не ги виждаме. Тънката граница между вчера и днес. Между днес и утре... През доста от дните пътят ми минава покрай морето и вървейки, хоризонтът винаги върви до мен - ден след ден::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::