ʃe'vitsa] 

проект за принтове върху текстил

 

2013

 

» Проект, който се развива чрез визуалния език на традиционните шевици като: изходни елементи, оплетки /бодове/, характерни фигури и стилистика. В процеса на новия им прочит от този език остава характерното звучене и синтаксис, но без абсолютния канон и повторение на традиционните модели. По тази причина заглавието е транскрибирано.

 

транскрипция -

 

1. В биологията – процесът на пренасяне на генетична информация от ДНК върху РНК;

транскрипцията е процес, при който заложената в ДНК информация се презаписва от РНК;

при транскрипцията се копират единични гени или групи гени;

могат да се презаписват участъци от една от веригите на ДНК, при което транскрипцията на ДНК протича избирателно;

регулаторните участъци от ДНК определят началото и края на структурните гени;

не всички гени в дадена клетка се презаписват.

 

2. В езикознанието – предаване на думи или букви от един език с букви на друг език, като се спазва оригиналният изговор;
предаване на диалектен изговор с всичките му тънкости чрез букви и специални знаци.


3. В музиката – преработка на музикално произведение за изпълнение от друг инструмент. ]

 

 

Новите [шевици] получават свой, понякога неравноделен такт.

Те могат да текат до безкрайност развивайки мотивите си по неочакван начин.

Те имат цветове, които са вдъхновени от традиционните шевици, но и от съвременни тоналности, неприсъстващи във фолклора.

[Шевиците] са визуален език с приложна, декоративна или чисто естетическа цел.