"Липсващият небостъргач - кулите на Сердика от светлина"

 

награда Бронзов VIZAR  в конкурса "Първият небостъргач на София"

 

2005

 

» Небостъргач тук? Не и такъв от стомана, бетон и стъкло, не и в самото сърце на съвременна и древна София.

Проектът интерпретира небостъргача като светлинна кула, част от концепцията за визуално възраждане на културно-историческото наследство на антична Сердика.

Светлините са индикатори за живота на един град. Този проект обединява светлините на София и на Сердика в едно цяло. Светлинният небостъргач на София би могъл да бъде част от "Светлинна карта на Сердика" - инсталация, с помощта на която ще бъдат "осветени" и експонирани - подобно на нощно съзвездие - античните културни артефакти на древния град, скрити понастоящем в съвременните културни пластове. По този начин ще се преплетат структурите на стария и на новия град, демонстрирайки архитектурна приемственост. Този проект предполага превръщането на района на крепостните стени в исторически парк, малък зелен оазис в наситения център на града.

Не се предвиждат нито хилади квадратни метри площ, нито стотици паркоместа, но на практика се дефинират 28 дка историческо и културно пространство в нощна София.