"На Тясно" - офис сграда

бул. "Сан стефано", гр. Бургас

 

2007-2010

 

проект към :

MОТТО architectural studio

www.studiomotto.com

 

възложител: "Норматив" ООД

конструкции: "Пинт"

изпълнение фасада: "Крупал" ООД

 

2007 – Награда от «Архимория» - Бургаски архитектурни награди / "Archimoria" award - architectural awards - Bourgas

2008 – Специална награда от Национален преглед на българската архитектура / Award from National architectural review

 

» Притиснат от двете сгради на калкан, обемът се оформя в пространството между тях,като напрежението от близостта е основен формообразуващ фактор.