Sofia Mental Mapping 

 

проект в рамките на Sofia Design Week 2010

Sofia Visual Identity workshop, Ruedi Baur

 

проект съвместно със:

Лилия Милкова

Надежда Сучева

Делчо Делчев 

и включвания от приятели :)

 

Проектът е отворен за всички, които имат желание да си представят града и да го визуализират.

Може да изпращате своите карти на  mental.sofia.identity@gmail.com

 

» Размишлявайки върху визуалната идентичност на София стигнахме до извода, че най-емблематичните елементи на града са вече запечатани в съзнанията ни.

 Изходихме от ситуацията, че градът е изчезнал, сринат със земята и трябва да го възпроизведем само по личните си спомени. Всеки от нас нарисува интуитивно карта на София, без да гледа от реалната такава или да се съветва с останалите -така наречена mental map. Резултатите показаха колко индивидуално и емоционално възприема всеки от нас града, и как в съзнанието на всеки от нас София има уникален образ. Промоеняйки мисленето си ние сме способни да трансформираме и средата си. За ориентация е отбелязно местоположението ни на всяка от картите. Това е проект с отворен край, колкото повече хора вземат участие, толкова по-богат ще бъде той на впечатления и изводи. Надяваме се да се възползвате от поканата ни, да ни покажете как изглежда София в Вашата глава и да станете част от „Mental Sofia“.