Стената на приказките - на живо

 

проект към:

MОТТО architectural studio

www.studiomotto.com

 

проект:

Мариана Сърбова

Десислава Стоянова - Иванова

 

възложител: Община Бургас

конструкции: инж. Вихрен Тодоров инж. Иван Йорданов

електро: Скип ООД

визуализации: MOTTO visualization studio - Иван Петров

изпълнител: STRABAG, Солид ООД

керамика: Керамично ателие Иванес - Галя Николова

редене мозайки: Николай Желязков

детайли от дърво: Евгени Манов

снимки: Петя Танъмова, Кирил Атанасов и авторите на проекта

 

Конкурс за идеен проект, обявен от Община Бургас: септември 2009
Идеен проект: октомври 2009
Технически проект (след спечелен конкурс): ноември 2009
Реализация: ноември 2010 - юни 2011

 

» Ето това се получи в действителност...На всички от екипа ни беше много приятно да построим един малък свят на приказки :) Благодарим на всички, които работиха по проекта и изпълнението му!