ПАМЕТ

видео към проекта РеВИЗИЯ - 3D мапинг върху паметника пред НДК

организатори: Сдружение Трансформатори
ръководители на творческата работилница: Eletrick.Me 
http://transformatori.net/revision/

 

екип:

Мариана Сърбова

Адриана Сърбова

Галина Милкова

Яни Чаушев


ТУК може да видите всички проекти, които участваха в събитието РеВИЗИЯ - 3D мапинг върху паметника пред НДК. Нашият екип е изключително щастлив за възможността за участие и за помощта от страна на организаторите и менторите.
ТУК може да видите видеото към проекта ПАМЕТ.

Колко е дълго времето?

 

Колко трае паметта?

 

Имат ли спомените срок на годност?

 

Имат ли памет паметниците?

 

» Проектът фокусира върху паметника разсъждения по темата Памет. Идеята е да превърнем паметника в кула от информация, която е в непрекъснат процес на промяна, на градеж, на разграждане.

Белият шум е пространство на забрава, но не и пространство без памет. В него са разтворени всички спомени. От него може да изплува памет за абсолютно всичко при подходяща активация.

Паметта нe е константа. На малки кванти паметта преминава през различни фази – от наличие до пълното й изчезване; от запомняне към забрава. ЗАПОМНЯМ и ЗАБРАВЯМ са само две крайни състояния на един и същ процес, в който има и множество междинни нива.

В тези фази информацията, превърната в спомени, е натоварена с положително или отрицателно отношение, защото тя вече е част от нас. А ние се променяме с всяка глътка въздух, с всяка вълна, която ни облее (независимо дали ни гали или унищожава), с всичко положително или отрицателно в живота ни.

Паметта е силата, коята непрестанно строи от спомените пясъчен замък. Той се извисява или разрушава в безкраен цикъл.

Забравяме за да може да си спомним отново. Или за да трупаме нови спомени. А паметта за всичко стои някъде там в белия шум.

 

Видеото последователно преминава през различните видове памет – сензорна, първична, вторична, оставяйки следи върху всяка от тях.

  • сензорна памет/супер краткотрайна памет – акцент върху сензорните белези на паметника – форма, външни очертания.

  • първична памет / краткотрайна памет - запаметяването на факти, числа, думи, образи, цветове и др. Паметовите следи от първичната памет се извикват много лесно, но също така лесно се заместват от нова информация. Акцент върху сменящите се гледни точки към паметниците през различни времеви отрязъци.

  • вторична памет / дълготрайна памет - тя включва натрупаната информация, която може да бъде извикана след продължителен период от време, напр. години. Акцент върху оригиналното, измито от предразсъдъци, послание на паметниците, обективен поглед върху тяхната същност.